اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت

زیباکنار

املش، روستای شیشارستان

مرکز جامع معلولین طراوت

گل

دریاچه سقالکسار

تعرفه تبلیغاتی

 تعرفه تبلیغات در سامانه گیلان گشت براساس اندازه باکس های تبلیغات بدین شرح می باشد:

تعرفه

صفحه اول سایت برای یک ماه :

باکس 1: 3500000 ریال

 

باکس های 2 و 3 : 1000000 ریال

 

باکس های 4 و 5 : 6000000 ریال

 

باکس های 6و7و8 : 3500000 ریال

 

تعرفه تبلیغات در صفحات دوم : 25% و صفحات سوم 45%   کمتر از تعرفه صفحه اول می باشد.

 تعرفه تبلیغات در صفحه اختصاصی  ماهیانه :  250000 ریال

تعرفه ثبت اولیه در لیست سالیانه : 300000 ریال  شش ماهه : 200000 ریال

تخفیف :

تبلیغات 3 ماهه 5% ، 6 ماهه 12% ، یکساله 25 % تخفیف تعلق می گیرد.

تعدد تبلیغ 10% (تبلیغ دوم به بعد)

 

هزینه طراحی تبلیغات:

باکس های 1 ، 6 ، 7 و 8 450000  ریال ، باکس های  2و3 300000 ریال، باکس های 4 و 5 550000 ریال

برای مشاهده شماره باکس،  تصویر زیر  را کلیک نمایید.

 برای مشاهد شماره باکس ها  تصویر کلیک کنید