اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت

زیباکنار

املش، روستای شیشارستان

مرکز جامع معلولین طراوت

گل

دریاچه سقالکسار

لیست اماکن عمومی , شهرداری گیلان

صفحه 1 از 2 [تعداد کل 39]
شماره عنوان تلفن شهر نشانی
1 شهرداری گیلان شهرداری آستارا 013-44822025 44822026 آستارا آستارا - خیابان امام خمینی - روبروی پمپ بنزین
2 شهرداری گیلان شهرداری آستانه اشرفیه 013-42122040 آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه - بلوار شهید رجایی - میدان دکتر معین - شهرداری آستانه
3 شهرداری گیلان شهرداری املش 013-42722345 42722346 املش املش - میدان امام خمینی - شهرداری امل
4 شهرداری گیلان شهرداری چابکسر 013-42662300 چابکسر چابکسر - میدان اصلی شهر - خیابان امام خمینی - شهرداری چابکسر
5 شهرداری گیلان شهرداری خشکبیجار 013-34461327 خشکبیجار خشکبیجار - خیابان شهید مطهری - شهرداری خشکبیجار
6 شهرداری گیلان شهرداری خمام 013-34421670 خمام خمام - بلوار معلم - شهرداری خمام
7 شهرداری گیلان شهرداری دیلمان 013-42482401 42482402 دیلمان شهرستان سیاهکل - شهر دیلمان - شهرداری دیلمان
8 شهرداری گیلان شهرداری مرکزی رشت 013-33222166 33222167 3 رشت رشت - خیابان سعدی - کوچه ی پرغانبین - شهرداری مرکزی رشت
9 شهرداری گیلان شهرداری منطقه 1 رشت 013-33222708 رشت رشت - خیابان معلم - روبروی قنادی ویلانس - شهرداری منطقه ی 1 رشت
10 شهرداری گیلان شهرداری منطقه 2 رشت 013-33329745 رشت رشت - میدان دکتر حشمت - خیابان دکتر حشمت - شهرداری منطقه ی2 رشت
11 شهرداری گیلان شهرداری منطقه 3 رشت 013-33726014 رشت رشت - فلکه گلسار - انتهای تختی - شهرداری منطقه ی 3 رشت
12 شهرداری گیلان شهرداری منطقه 4 رشت 013-33571839 رشت رشت - روبروی پمپ بنزین چومارسرا - شهرداری منطقه ی 4 رشت
13 شهرداری گیلان شهرداری منطقه 5 رشت 013-33601954 33601955 رشت رشت - فلکه ی گیل - روبروی پلو کبابی محمود - شهرداری منطقه 5 رشت
14 شهرداری گیلان شهرداری رضوان شهر 013-44622118 44622125 رضوان شهر رضوانشهر - خیابان امام خمینی - شهرداری رضوانشهر
15 شهرداری گیلان شهرداری رودبار 013-34625206 34625208 رودبار رودبار - خیابان امام خمینی - منطقه ی بالا بازار - شهرداری رودبار
16 شهرداری گیلان شهرداری رودسر 013-42622029  رودسر رودسر - خیابان انقلاب - میدان شهرداری - شهرداری رودسر
17 شهرداری گیلان شهرداری سنگر 013-34523996 سنگر سنگر - مرکز شهر - خیابان امام خمینی - شهرداری سنگر
18 شهرداری گیلان شهرداری سیاهکل 013-42328035 42328037 سیاهکل سیاهکل - خیابان امام خمینی - شهرداری سیاهکل
19 شهرداری گیلان شهرداری شفت 013-34782332 شفت شفت - میدان انقلاب - شهرداری شفت
20 شهرداری گیلان شهرداری صومعه سرا 013-44323047 44323048 صومعه سرا صومعه سرا - خیابان طالقانی -شهرداری صومعه سرا